Plano equipamientos comerciales – Pimeco

Tag: Plano equipamientos comerciales


Alegaciones de Pimeco al Plan Director Sectorial Equipamientos Comerciales

Alegaciones de Pimeco al Plan Director Sectorial Equipamientos Comerciales

Estas son las alegaciones que Pimeco  ha presentado al «departament de Territori i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca al Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials PECMA». Al.legacions: Primera.- Categories d’equipaments comercials (art. 13) Als efectes de la regulació del Pla Director Sectorial...

Seguir...