Subvencions per la modernització de les empreses comercials i detallistes

Subvencions per la modernització de les empreses comercials i detallistes

 

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ha publicat una convocatòria de SUBVENCIONS  DESTINADES A FOMENTAR LA MODERNITZACIÓ DE LES EMPRESES COMERCIALS I DETALLISTES, publicada en el BOIB núm 74, de 17 de juny de 2017.

SUBVENCIONS CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDUSTRIA

  • Qui pot optar a la subvenció?

Els beneficiaris han de ser persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i comunitats de bens. Han de ser i titulars de petites empreses del sector del comerç detallista, amb establiment ja existent i situat a peu de carrer amb seu a les Illes Balears.

Els beneficiaris ha d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs del impost sobre activitats econòmiques següents:  EPÍGRAFS COMERÇ AJUDES

  • Quines són les accions subvencionables?

Les accions que es subvencionen són:

  • Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en l’establiment de venta presencial (aplicacions informàtiques, creació o millora de la pàgina web, allotjament i adquisició de equipament informàtic).
  • Inversions que impliquin un avanç cap a la economia baixa en carbono, la millora de la eficiència energètica i la sostenibilitat.
  • Adquisició i instal·lació del equipament necessari per a la modernització del establiment comercial (mobiliari, maquinària, instal·lacions, sistemes d’alarma. TPV i retolació comercial, interior i exterior).
  • Obres i reformes que comportin millores i modernització del establiment.
  • Quin és l’import màxim subvencionable?

Els projectes o actuacions presentades tenen un cost elegible mínim de 2.000 euros (IVA exclòs). La quantia de la subvenció és del 50% del cost elegible (IVA exclòs) amb un màxim de 6.000 euros per empresa. Dits projectes s’han d’executar i pagar en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 16 d’octubre de 2017 (ambdós inclosos).

  • Fins quant es poden presentar les sol·licituds?

El termini per poder presentar les sol·licituds és d’ un mes a partir del dia següent de la publicació de la resolució en el BOIB, és a dir, fins dia 17 de juliol de 2017.

* Recordau que per el fet de pertànyer a una Associació o organització empresarial com Pimeco, s’atribueixen 7 punts segons els criteris de valoració per a la concessió de la subvenció.

Per a més informació poden consultar la convoncocatòria : Convocatoria de subvencions per a la modernització del comerç

Pimeco ofereix el servei de gestió de subvencions gratuït per al soci, pot contactar amb nosaltres  de dilluns a divendres de 08.00 a 1700H.
Telèfon: 971 468.153 / Fax: 971.467.783
E-mail : pimeco@pimeco.com

Compartir

Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

<< >>