Subvencions per al comerç de Palma – Pimeco

Subvencions per al comerç de Palma

Subvencions per al comerç de Palma

Li remetem la informació relativa a les noves subvencions 2018 del comerç de Palma . Li recordam que els SOCIS DE PIMECO tenen 5 punts més en els criteris de valoració per a la concessió de la subvenció i a més,  per ser soci, li tramitam la subvenció sense cost afegit.

Per a més informació no dubti en contactar amb nosaltres  al 971.468.153  o per correu  pimeco@pimeco.com 

SUBVENCIONS PER AL PETIT COMERÇ DE PALMA 

Qui pot ser beneficiari de la subvenció? 

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial situada a peu de carrer al municipi de Palma que compleixen els requisits següents:

– Establiments comercials de la ciutat ubicats a peu de carrer.
– Que estigui ubicat al terme municipal de Palma (plànol d’emplaçament)
– Microempresa i Petita empresa

La seva activitat principal ha d’estar emmarcada dins un dels epígrafs següents:
-64 Comerç menor productes alimentaris, begudes i tabac (establiments permanents) excepte: mercats municipals, 646 comerç al por menor de labors de tabac i d’articles de fumador, 6475 productes alimentaris i begudes màquines.
-65 Comerç menor productes industrials no alimentaris (establiments permanents) excepte: 6521 farmàcies, 654 comerç al por menor de vehicles terrestres, aeronaus, embarcacions i maquinària i accessoris, 655 comerç al por menor de combustibles, carburants i lubricants.
-972.1 Servei de perruqueria senyores i senyors.
-972.2 Salons i Instituts de bellesa.

No obstant això, en cap cas serà subvencionable una empresa que desenvolupi en el seu local comercial almanco una activitat recollida a l’epígraf de IAE 761.

Quin import màxim es pot subvencionar? 

Són subvencionables les despeses destinades a la innovació, millora i modernització dels comerços ja existents i també la implantació de nous comerços ubicats al terme municipal de Palma, les dades d’execució i pagament de les inversions ha de ser des del dia 1 de gener de 2018 i,

-Fins al dia 16 de juliol de 2018 per a les sol·licitud presentades dins el primer període.
-Fins al dia 20 de novembre de 2018 per a les sol·licituds presentades dins el segon període.
-Fins al dia 15 de desembre de 2018 per a les sol·licituds que un cop finalitzats els terminis se’ls pugui atorgar subvenció per alliberament de crèdit.

Accions subvencionables :
1.- Renovació i millora tecnològica de la petita i micro empresa comercial, s’exceptuen la creació i el manteniment de les pàgines web i l’adquisició de programes informàtics, llicències, etc.
2.- Actuacions destinades a garantir la seguretat a la micro i petita empresa comercial (sistemes d’alarma, detectors, càmeres de seguretat).
3.- Actuacions destinades a la incorporació i implantació del disseny per a la millora de la imatge de l’establiment (s’exclouen els costos dels projectes i estudis tècnics).
4.- Retolació comercial interior i exterior, sempre ha d’anar acompanyada de la prèvia llicència municipal i també del rebut del pagament de les taxes.
5.- Adequació física de l’establiment destinada a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (s’exclouen els costos dels projectes i estudis tècnics), ha d’anar acompanyada de la llicència municipal si escau i del rebut de pagament de les taxes.
6.- Actuacions dirigides a potenciar una economia baixa en carbono i la millora energètica i sostenibilitat (il•luminació de baix consum, instal•lació o substitució d’aparells de climatització per aparells de tipus A…), se n’exceptua l’adquisició de bombetes, leds o altres béns que no es considerin inversió.
7.- L’adquisició i la instal•lació de sistemes que possibilitin el reciclat, la reducció, l’eliminació de residus, com maquinària de premsat i compactació.”

Quan s’han de presentar les sol·licituts? 

Les sol·licituds es poden presentar des de l’endemà de la publicació al BOIB d’aquesta convocatòria fins al dia 10 de setembre de 2018.

S’estableixen 2 períodes de valoració, primer termini, fins el 15 de maig de 2018 i des del 16 de maig i fins al 10 de setembre de 2018, segon termini. A cada període es valoraran mitjançant una sola resolució totes les sol•licituds presentades des de la finalització de l’anterior període fins a les 14 hores dels dies indicats abans.

Quan s’han d’haver pagat i executat les inversions ?

Són subvencionables les despeses destinades a la innovació, millora i modernització dels comerços ja existents i també la implantació de nous comerços ubicats al terme municipal de Palma, les dades d’execució i pagament de les inversions ha de ser des del dia 1 de gener de 2018 i,

-Fins al dia 16 de juliol de 2018 per a les sol·licitud presentades dins el primer període.
-Fins al dia 20 de novembre de 2018 per a les sol·licituds presentades dins el segon període.
-Fins al dia 15 de desembre de 2018 per a les sol·licituds que un cop finalitzats els terminis se’ls pugui atorgar subvenció per alliberament de crèdit.

Pot consultar la documentació aquí :

BASES SUBVENCIONS COMERÇ PALMA

ANNEXOS

RECORDI QUE
Els SOCIS DE PIMECO tenen 5 punts més en els criteris de valoració per a la concesió de la subvenció i a més,   per ser soci, li tramitam la subvenció sense cost afegit.

Vol més informació ? 
Contacti amb nosaltres:
T: 971.468.153
E: pimeco@pimeco.com 

Compartir

Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

<< >>