Política de Qualitat i Medi Ambient – Pimeco

Política de Qualitat i Medi Ambient

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DE PIMECO

El 1977 neix PIMECO, l’Associació Empresarial del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca, amb la missió de defensar i representar els interessos de l’empresari i l’autònom del sector del comerç. Des de llavors treballem per aportar i millorar els recursos necessaris per convertir a les nostres empreses en negocis competitius mantenint un paper actiu com a interlocutor davant l’Administració pública i altres organismes.

La nostra visió és ser una organització independent, referent per al Comerç de proximitat i pionera del sector a Mallorca.

PIMECO, conscient que la Qualitat i el Medi Ambient és un dels pilars en els quals s’ha d’assentar el futur de la nostra associació, facilita els mitjans humans i materials necessaris per aconseguir que els nostres serveis satisfacin, de forma permanent, les exigències dels nostres associats mantenint presents els nostres valors:

Orientació al Associat

Ens esforcem per conèixer les necessitats i expectatives dels nostres associats, per tal de donar-los una resposta immediata i eficaç. Proporcionem serveis de qualitat i establim noves vies de serveis, com a sinònim de creixement i competitivitat adaptant-nos constantment a les necessitats d’associats i alumnes.

millora Contínua

Ens comprometem a la millora contínua dels Sistemes de Gestió implantats a la nostra organització. En conseqüència amb aquest compromís, des de la Direcció de PIMECO s’estableixen periòdicament objectius i programes de millora, assignant responsables, terminis i mitjans per a la seva consecució.

Medi Ambient

Ens comprometem a complir tots els requisits legals i altres requisits d’aplicació al desenvolupament de les nostres activitats, així com a prevenir la contaminació inculcant, a tots els nivells de la nostra organització, el respecte per la natura efectuant un ús racional dels recursos naturals, matèries primeres i energia.

Interès per les persones:

Entenem la formació del personal com un factor fonamental que ajudarà a potenciar els recursos humans de l’organització, sens dubte el valor més important de la nostra organització. Per això proporcionem als nostres empleats formació contínua d’acord amb les seves funcions i responsabilitats, facilitant els coneixements perquè puguin desenvolupar la seva activitat enfocada a la satisfacció de les necessitats dels nostres clients, així com al seu òptim desenvolupament professional.

Relacions amb els organismes, empreses i institucions

Participem activament amb organismes, empreses i institucions en la recerca de millores per a empresaris i treballadors del sector del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca.

Per tot això, l’Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca ha emprès el projecte d’implantar i certificar el seu sistema de gestió de qualitat i medi ambient segons les normes ISO 9001: 2008 i ISO 14001: 2004.