Ajuts públics per fomentar l’ocupació

Ajuts públics per fomentar l’ocupació

1. T’ajudam a la contractació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, mitjançant la Direcció General de Treball i Salut Laboral, posa en marxa una convocatòria pública de subvencions per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors tradicionals i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, segons Resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria de 13 de març de 2018, publicada al BOIB núm. 34, de 17 de març.

2. Qui s’hi pot acollir?

Els emprenedors, les microempreses i les empreses petites i mitjanes, les empreses d’inserció inscrites com a tals en el registre corresponent, i també les entitats sense ànim de lucre que rebin prestacions de serveis de treballadors per compte d’altri, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que contractin persones que pertanyen a col·lectius prioritaris.
Els sectors tradicionals i emergents, amb epígrafs de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009) compresos de l’1 al 9, segons s’especifica en l’annex 1 de la convocatòria d’ajudes.

3. Qui són els col·lectius prioritaris?

• Persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d’ocupació.
• Persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d’ocupació en situació d’atur de llarga durada.
• Persones en situació d’exclusió social, desocupades i inscrites en demanda d’ocupació.
• Persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d’ocupació que hagin participat en programes públics d’ocupació del SOIB en els darrers 3 anys (RIL, Visibles i Programes d’Ocupació) o que en el darrer any hagin obtingut certificats de professionalitat en què s’hagi aprovat el mòdul de pràctiques no laborals. Aquests terminis es comptaran amb referència a la data de subscripció del contracte.
• Persona de 45 o més anys desocupades i inscrites en demanda d’ocupació que no hagin treballat en els 4 anys anteriors a la contractació, com a mínim.
• Dones víctimes de violència masclista, desocupades i inscrites en demanda d’ocupació.
• Persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d’ocupació afectades per un acomiadament col·lectiu (art. 51 ET) en l’any anterior a la contractació.
• Persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d’ocupació en el Servei d’Ocupació contractades per engegar un pla d’internacionalització.
• Persones joves d’entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites en demanda d’ocupació, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
• Persones joves d’entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites en demanda d’ocupació, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNG), que hagin participat amb la qualificació d’aptes en programes de formació professional per a l’ocupació finançats pel SOIB (Programes mixtes de treball i ocupació, Formació Dual o Certificats de Professionalitat).

(*) En el cas que les persones joves de 16 a 29 anys no constin inscrites en SNGJ, la seva contractació es pot subvencionar amb càrrec al PO FSE Illes Balears 2014-2020).

4. Què se subvenciona?

La contractació indefinida de persones dels col·lectius prioritaris.
Els objectes, els treballadors que es poden contractar i les quanties de la subvenció es defineixen de manera específica en els diferents programes que promou la convocatòria:
a) Programes cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu, mitjançant
el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020:

Suport a sectors industrials de caràcter tradicional i a sectors de caràcter estratègic.
Persones en atur de llarga durada.
Persones en situació d’exclusió social.
Retorn al mercat laboral.
Treball per a dones víctimes de violència masclista.
Persones afectades per acomiadament col·lectiu.
Suport a l’exportació.

b) Programes cofinançats en un 85% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil:
Persones joves.
Persones joves formades.
Relleu generacional.
Les quantitats dels ajuts per a cada un dels programes es defineixen en els annexes 1 a 10 de la convocatòria.

5. Quan s’han de realitzar les contractacions?

El termini per iniciar i dur a terme les contractacions indefinides comprèn des del dia 1 d’octubre de 2017 fins al dia 15 d’octubre de 2018.
Per tal que les empreses es puguin beneficiar dels ajuts, és necessari que tenguin el centre de treball on presta serveis la persona contractada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Fins quan, com, i on puc sol·licitar els ajuts?

Els ajuts es poden sol·licitar des del 21 de març fins al dia 19 d’octubre de 2018.
Els models oficials de sol·licitud dels ajuts es poden obtenir :
a) A la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, ubicada a la plaça de Son Castelló, 1, de Palma.
b) A qualsevol de les oficines públiques del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
c) Al web de la Conselleria, a l’adreça d’Internet
https://www.caib.es/
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria o per qualsevol de les formes previstes en dret d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, juntament amb la documentació prevista en aquesta convocatòria.

7. Quin és l’import de la convocatòria?

L’import econòmic d’aquesta convocatòria és d’1.200.000 euros amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears que s’indiquen en la convocatòria, cofinançats de la manera següent:
— 700.000 € en un 50% pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020.
— 500.000 € en un 85% pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

 

Per a més informació poden contactar amb PIMECO al telèfon 971.468.153 o emplenant el següent formulari de contacte 

Compartir

Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

<< >>