Ajuts per al foment de l’ocupació de l’Ajuntament d’Inca 2017

Ajuts per al foment de l’ocupació de l’Ajuntament d’Inca 2017

 

Ajuts per al foment de l’ocupació de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2017

(BOIB núm 80, de l’1 de juliol de 2017)

PROGRAMA:

Foment i potenciació de l’activitat econòmica i la millora de l’ocupació al municipi d’Inca.

OBJECTE:

Subvencions per a fomentar la contractació i creació de nous llocs de feina així com l’autoocupació,

BENEFICIARIS:

Nous emprenedors, i microempreses i petites empreses amb una facturació inferior a 2.000.000 euros i màxim 10 empleats.

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES:

  • Disposar de manera permanent d’un establiment comercial o l’activitat principal al municipi d’Inca.
  • Acreditar l’alta de l’activitat econòmica en aquest municipi (alta d’IAE, declaració responsable, llicència d’obertura).
  • En cas d’autoocupació, donar-se d’alta en el règim especial de treballadors autònoms l’any 2017 i estar prèviament inscrits en el SOIB.
  • En cas de contractació: no tenir baixes de personal amb motiu d’acomiadament en els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
  • Efectuar contractacions de persones aturades inscrites en el SOIB, i empadronades al municipi d’Inca abans de l’1 de gener de 2017.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ:
50% de la inversió amb un màxim de:

Per l’autoocupació: 500€
Per cada nova contractació: 1200€

DESPESES SUBVENCIONABLES:

Contractació de treballadors: el 50% del cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa dels 6 primers mesos de contractació.

Alta treballador autònom: el 50% del cost de les despeses destinades a cobrir el cost de condicionament del local, el lloguer afecte a l’activitat, els serveis d’assessoria i consultoria, quotes satisfetes al règim especial de treballadors autònoms o règim equivalent i d’altres despeses relacionades amb l’activitat.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

Fins dia 15 de novembre de 2017.

TERMINI D’EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ:
Les inversions s’han d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017 (ambdós inclosos).

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i el pagament és de l’1 de gener de 2018 al 28 de febrer de 2018 (ambdós inclosos).

documentació:

Annexes Sol·licituds Subvencions foment ocupació 2017

Subvenciones para el fomento del empleo INCA 2017

Compartir

Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

<< >>