A partir de l’1 de juliol els comerciants hauran de cobrar les bosses de plàstic als seus clients

A partir de l’1 de juliol els comerciants hauran de cobrar les bosses de plàstic als seus clients

Diumenge 1 de juliol de 2018 , entra en vigor el Reial decret sobre reducció del consum de bosses de plàstic, pel qual obliga als establiments a cobrar-les als seus clients. Això vol dir que a partir d’aquest dia tots els comerços oberts ja han de seguir aquesta norma.

A quines bosses de plàstic es refereix el Reial decret i es veuen afectades per aquesta obligatorietat?
Ho estan les bosses de plàstic proporcionades als consumidors en els punts de venda de béns o productes al mercat nacional, la qual cosa inclou la venda online i el lliurament a domicili, tinguin o no anses i independentment de l’espessor.

S’exclouen les bosses d’escombraries, al no tenir la consideració de bosses de plàstic ni envàs.
També estan excloses les utilitzades per a les vendes a distància, si ben aquests hauran de ser considerats envasos si compleixen amb la definició d’envàs i els seus exemples establerta en la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.

Què es considera com a bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres?
Les bosses de plàstic lleugeres són aquelles que es lliuren al consumidor en els punts de venda i tenen espessor inferior a 50 micres.

Les bosses de plàstic molt lleugeres són les borses de menys de 15 micres que són necessàries per raons d’higiene, o que se subministren com a envàs primari per a aliments a orri, com a fruita, llegum, carn, peix, entre uns altres, quan el seu ús contribueix a prevenir el desaprofitament d’aquests aliments.

És a dir, són les borses de secció que podem trobar en els supermercats per als aliments a orri.

Quan es deixarà de poder lliurar gratuïtament bosses de plàstic?
A partir de l’1 de juliol de 2018 està prohibida el lliurament gratuït als consumidors de bosses de plàstic en els punts de venda de béns o productes, per la qual cosa s’hauran de cobrar un preu per cada bossa de plàstic.

Les úniques excepcions són les següents:

les bosses de plàstic molt lleugeres, és a dir, les borses de menys de 15 micres que s’utilitzen per qüestions d’higiene, o que es lliuren com a envàs primari per a aliments a orri, quan s’empren per evitar el desaprofitament d’aquests aliments.
les bosses de plàstic amb espessor igual o superior a 50 micres amb un percentatge igual o major al 70% de plàstic reciclat. En aquest cas els comerciants han de disposar d’un document, proporcionat pel fabricant, que acrediti aquest percentatge. A més de l’anterior, si el comerciant vol podria sol·licitar al fabricant que marqués la borsa amb aquest percentatge.

Quin preu han de cobrar els comerciants?
El preu de cada bossa de plàstic ho fixa el comerciant, si bé existeixen uns preus orientatius:

– Bosses d’espessor inferior a 15 micres: 5 cèntims d’euro/bossa. Això sí, queden exemptes del cobrament les que són necessàries per raons d’higiene, o que se subministren com a envàs primari per a aliments a “granel”, com  fruita, llegum, carn, peix, quan el seu ús contribueix a prevenir el desaprofitament d’aquests aliments.
– Entre les 15 i les 49 micres: 15 cèntims d’euro/borsa.
– Igual o superior a les 50 micres: 15 cèntims d’euro/borsa.
– Espessor igual o superior a 50 micres, amb contingut igual o superior a 50% de plàstic reciclat: 10 cèntims d’euros/ borsa.

El comerciant haurà d’informar als consumidors dels preus establerts, exposant-los al públic en un lloc visible i incloent una referència al compliment de l’article 4.1 del Reial decret.


Es proposa el següent text que poden usar els comerciants:

En aplicació de l’obligació prevista en l’article 4.1 del Reial decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de Productors, a partir de l’1 de juliol de 2018 es cobrarà per cada borsa lliurada al consumidor el següent preu:


Quines mesures entren en vigor l’1 de gener de 2020?
A partir de l’1 de gener de 2020 està prohibida el lliurament als consumidors de bosses de plàstic fragmentable, és a dir, bosses de plàstic fabricades amb additius que fragmenten el plàstic en microplásticos. S’inclouen en aquesta prohibició les borses oxodegradables o oxofragmentables, fotofragmentables, hidrofragmentables i termofragmentables.

També a partir d’aquesta data, les borses de més de 50 micres d’espessor han d’estar fabricades amb un mínim del 50% de plàstic reciclat.

Quines borses lleugeres i molt lleugeres poden posar-se al mercat a partir de l’1 de gener de 2021?
A partir de l’1 de gener de 2021 solament podran posar-se al mercat nacional borses lleugeres i molt lleugeres de plàstic compostables, és a dir, aquelles que puguin degradar-se biològicament en plantes de compostatge (les que compleixen la norma UNEIX En 13432) o en compostadoresdomèstics (a dia d’avui no existeix normes comunitàries però sí existeixen normes a Bèlgica i a França).

Les borses compostables molt lleugeres (menys de 15 micres usades per contenir aliments a orri o per raons d’higiene) podran lliurar-se gratuïtament, però les d’espessor entre 15 i 49 han de seguir cobrant-se al consumidor.

Les borses compostables hauran de marcar-se conforme a la normativa comunitària que s’aprovi en els propers mesos.

Les bosses de plàstic estan subjectes a l’IVA? El preu orientatiu inclou l’IVA?
Les bosses de plàstic que es cobren al consumidor estan subjectes a l’IVA com qualsevol altre producte que compra el consumidor.

El preu orientatiu assenyalat en l’annex I del Reial decret seria el preu final que es cobraria al consumidor i per tant, inclouria l’IVA.

Quin règim sancionador aplica?
En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions recollides en el Reial decret el règim sancionador que s’aplicarà és l’establert en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Compartir

Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

<< >>